Web Phụ nữ Việt Nam chia sẻ những điều hay, từ cách làm đẹp, cách nấu ăn, cách bạn pha chế đồ uống….

Vĩnh biệt một nhân cách lớn!Ông Trương Vĩnh Trọng thu phục nhân tâm bằng đạo đức, năng lực và sự quyết đoán, quyết liệt, thẳng thắn nhưng luôn rộng lượng, chân tình và bao dung