Thứ 6 ngày 13 của bất cứ tháng nào cũng được xem như một ngày kém may mắn 🍀 . điều này chủ yếu được xem là thiếu may mắn chủ địa ở các nước phương

Thứ 6 ngày 13 của bất cứ tháng nào cũng được xem như một ngày kém may mắn 🍀 . điều này chủ yếu được xem là thiếu may mắn chủ địa ở các nước phương tây. Ví dụ 👛 như anh quốc, Bồ Đào Nha 🇵🇹, đức 🇩🇪.....


Một năm có từ 1 đến 3 ngày thứ 6 ngày 13. 

Năm 2019 là tháng này tháng 12 thứ 6 ngày 13

Năm 2018 có 2 ngày thứ 6 ngày 13 đó là vào tháng 4 và tháng 7.

Năm 2020,2021,2022 chỉ có 1 ngày thứ 6 ngày 13 mà thôi, tương ứng tháng 8 và tháng 5.

Nỗi ám ảnh của mọi người về Thứ Sáu ngày 13 đã được gọi là paraskavedekatriaphobia, một câu bắt nguồn từ những từ móc nối vào nhau của người Hy Lạp 🇬🇷 Παρασκευή, δεκατρείς và φοβία, nghĩa là "Thứ Sáu, số thứ tự thứ 13, sự sợ hãi/ám ảnh từng người".

Đánh vần xen kẽ nhau các từ nói trên có thể tổ hợp thành các từ paraskevodekatriaphobia, paraskevidekatriaphobia, hay friggatriskaidekaphobia và là một hình thái đặc biệt của triskaidekaphobia (nỗi ám ảnh về con số thứ 13).

Trước thế kỷ 21, mặc dù số thứ tự 13 được xem như là xui xẻo và ngày thứ Sáu được xem là ngày đen đủi, đã không có mối liên kết nào giữa chúng. Những tài liệu đầu tiên đề cập đến "Thứ Sáu, ngày 13" được nghe chung chung xuất hiện vào đầu những năm 1900

Dù vậy, trên phương diện lịch sử không có sự mê tín về thứ Sáu nào liên kết với ngày thứ 13 của tháng.

Tất cả các công việc mọi người đều tránh con số 13. Đó cũng là lý do tại sao thang máy không có tầng 1️⃣3