Các biểu tượng cảm xúc văn bản sinh động mới, chỉ với một hướng dẫn dưới đây là bạn có thể sở hữu rồi!

Các biểu tượng cảm xúc văn bản sinh động mới, chỉ với một hướng dẫn dưới đây là bạn có thể sở hữu rồi!
Các biểu tượng cảm xúc văn bản sinh động mới, chỉ với một hướng dẫn dưới đây là bạn có thể sở hữu rồi! 


​Bài viết được tham khảo trên trang công nghệ , với một số bước cơ bản dưới đây là bạn đã có thể gửi gắn những biểu tượng cảm xúc văn bản mới (như trên) tới người nhận rồi!


Các bước thực hiện:


Bạn vào Tất cả Cài đặt >> Giờ & ngôn ngữ >> Bàn Phím >> Thêm bàn phím >>Tiếng Nhật QWERTY.

Xong rồi bạn vào phần Cập nhật điện thoại để máy thực hiện quá trình cập nhật (giống như nâng cấp phiên bản hệ điều hành), do đó thời gian chờ rơi tầm 15 phút.

Khi bạn muốn gửi những biểu tượng này, bạn cần phải chuyển đổi sang bàn phím tiếng Nhật để hiện các biểu tượng này.