Cách chuyển hướng trang 404 blogspot về trang chủ hay về trang bất kỳ khi trang web có sự thay đổi về link hoặc do gãy link dẫn đến lỗi 404


Cách chuyển hướng lỗi 404 cho blogspot
Cách chuyển hướng lỗi 404 cho blogspot

Có 2 cách chuyển hướng trang lỗi 404.

Cách 1 chuyển về trang chủ :

 1. vào blogger/setting/Search preferences.
 2. Rồi vào mục: Custom Page Not Found >> Set >> Copy code dưới đây và paste
Tùy chỉnh lỗi 404
Tùy chỉnh lỗi 404


  <script type = "text/javascript"> BSPNF_redirect =
  setTimeout(function() { location.pathname= "/" }, 2000); 
  </script>


2000 tức là 2 giây các bạn nhé ! .

Sau đó các bạn lưu lại là xong !

như vậy blogspot của các bạn sẽ chuyển hướng về trang chủ nhé .


Cách 2 là chuyển hướng về một website khác cho dù không cùng domain.

 1. vào blogger/setting/Search preferences.
 2. Rồi vào mục: Custom Page Not Found >> Set >> Copy code dưới đây và paste

Tùy chỉnh lỗi 404
Tùy chỉnh lỗi 404


  <div id="te-container"> 
     <script type='text/javascript'> 
 //<![CDATA[ document.write('</SCR'+'IPT>'); //]]> 
     </script> 
 </div> 
 <script type='text/javascript'> 
  //<![CDATA[ if (document.getElementById("te-container").clientHeight <
  11 || document.getElementById("te-container").style.position == "absolue")
  {window.location = "https://www.vungve.com/";} //]]>
 </script>


vungve.com là trang đích mà bạn muốn chuyển hướng đến nhé !

Chúc các bạn thành công !