Chiếc smartphone của bạn có thể "biết tuốt" mọi thông tin về hàng hoá như giá bán, nguồn gốc xuất xứ, công ty sản xuất...