Web Phụ nữ Việt Nam chia sẻ những điều hay, từ cách làm đẹp, cách nấu ăn, cách bạn pha chế đồ uống….

Dọc những triền sôngCon người không phải cực công khơi thông cát, nắn dòng sông. Khi nước đổ về, cá tôm sinh sôi trở lại. Mỗi năm, sông lại biếu cho dân một mùa hào sảng. Người ta không giải thích rõ ràng được nên nghĩ là "vạn vật hữu linh" Chi Tiết Bài Viết