Web Phụ nữ Việt Nam chia sẻ những điều hay, từ cách làm đẹp, cách nấu ăn, cách bạn pha chế đồ uống….

Chi trả 28.000 tỉ đồng lương hưu, trợ cấp BHXHThực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã phối hợp chặt chẽ với ngành BHXH Việt Nam, ngành lao động, thương binh và xã hội các địa phương triển khai các phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội, nhất là tại các tỉnh đang xảy ra dịch như Hải Dương, Quảng Ninh; thậm chí tổ chức chi trả ngay tại các địa phương bị phong tỏa.