Áp dụng Bộ Luật Lao động 2012 hay Bộ Luật Lao động 2019?

Áp dụng Bộ Luật Lao động 2012 hay Bộ Luật Lao động 2019?Nguyễn Văn An (tỉnh Hà Tĩnh) hỏi: "Trường hợp nghỉ hưu vào thời điểm giữa quy định của năm 2020 và 2021 thì sẽ được áp dụng theo quy định của Bộ Luật Lao động (BLLĐ) 2012 hay BLLĐ 2019?".

Bình Luận Của Bạn

vungve.com không chấp nhận bình luận thiếu văn hóa

Mới hơn Cũ hơn