Web Phụ nữ Việt Nam chia sẻ những điều hay, từ cách làm đẹp, cách nấu ăn, cách bạn pha chế đồ uống….

Áp dụng Bộ Luật Lao động 2012 hay Bộ Luật Lao động 2019?Nguyễn Văn An (tỉnh Hà Tĩnh) hỏi: "Trường hợp nghỉ hưu vào thời điểm giữa quy định của năm 2020 và 2021 thì sẽ được áp dụng theo quy định của Bộ Luật Lao động (BLLĐ) 2012 hay BLLĐ 2019?".