6 nhiệm vụ để ngành y tế thực hiện mục tiêu kép

6 nhiệm vụ để ngành y tế thực hiện mục tiêu képĐổi mới mạnh mẽ y tế cơ sở trong tình hình mới, hướng tới thực hiện bao phủ sức khỏe toàn dân

Bình Luận Của Bạn

vungve.com không chấp nhận bình luận thiếu văn hóa

Mới hơn Cũ hơn