Tạo mục lục bài viết giúp đẩy mạnh quá trình SEO web/blog của các bạn. Có mục lục bài viết web/blog trông chuyên nghiệp hơn rất nhiều

code tạo mục lục ẩn/hiện cho bài viết
code tạo mục lục ẩn/hiện cho bài viết


đầu tiên các bạn cần copy đoạn script sau vào trong html hoặc không cũng được. Nếu không copy các bạn cứ phang thẳng vào bài viết cũng được nhé.

Ưu điểm của 2 đoạn code này là các bạn không cần css nhé ! 

Phần nội dung chi tiết bài viết


1. Dạng mục lục/menu bài viết ẩn bên dưới

Code cho dạng mục lục menu bài viết hiện bên dưới như sau 
 
<script type="text/javascript">
function show_hide(id) {
var e = document.getElementById(id);
if(e.style.display == 'none')
e.style.display = 'block';
else
e.style.display = 'none';
}
</script>
<button onclick="show_hide('box01');"  type="button"> Ẩn/hiện mục lục xuống dưới  </button>
<br /> <div id="box01" style="display: none;"> Nội dung cần ẩn hiện các bạn viết trong này</div>


Và đây là kết quả 

 

2. Dạng mục lục/menu bài viết ẩn bên trên

Code cho dạng mục lục menu bài viết hiện bên trên như sau 
 
<div id="spoiler" style="display: none;">
Nội dung cần ẩn hiện các bạn viết trong này
</div>
<button onclick="if(document.getElementById('spoiler') .style.display=='none') 
{document.getElementById('spoiler') 
.style.display=''}else{document.getElementById('spoiler') 
.style.display='none'}" title="Click to show/hide" type="button"> Ẩn/hiện mục lục lên trên</button></div>


Và đây là kết quả 
Chúc các bạn thành công ! cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết