Web Phụ nữ Việt Nam chia sẻ những điều hay, từ cách làm đẹp, cách nấu ăn, cách bạn pha chế đồ uống….

Noi dung bài viết cầu đặc biệt miền bắc hôm nay ngày 16-12-2020 như sau : 

Ta xét cầu chân chạy tổng như sau : Ở vị trí này ta thấy cầu chạy chân chạm 2-7 khá là đẹp . 

Tiếp ta xét chan chạy chamh tiếp.Ta có chân chạy đặc biệt chạm 1-6 khá là đẹp 

Ta xét đầu đặc biệt .Ở bảng này cho ta thấy đầu 1-6 khá lâu chưa ra. 

Ta có đầu 1-6 chạm đặc biệt hôm nay .

Xét đuôi đặc biệt Ở bảng này ta có đuôi 2--7 khá lâu chưa ra. 

Kết hợp ta có dàn đề miền bắc hôm nay.

Đặc biệt đầu 1-6 đuôi 2-7 tổng 3-8

Ta có dòng đề 12.

12-17-62-67 và lót 21-71-26-76

Chúc các bạn may mắn !