Copy bài viết không bị spam

Phần tiêu đề .

Phần tiêu đề của bài viết các bạn cần đổi tên đi là được. 
Ví dụ như bài viết này mình viết với tiêu đề là "cách copy bài viết không bị spam" thì các bạn đổi thành tiêu đề khác : chả hạn như cách copy bài viết không ảnh hưởng đến seo ..... 

Sau đó đến phần nội dung : 

Bạn có thể chỉnh sửa một số câu từ hoặc không. Font chữ hay màu chữ các bạn sửa lại hết. Cách tốt nhất là bạn xoá toàn bộ định dạng bài viết và bạn làm lại định dang theo phong cách của bạn ! 

Còn phần hình ảnh : 

Hình ảnh nó chỉ là mang tính chất minh hoạ, bạn có thể vào phần tìm kiếm hình ảnh tải từ trang khác về rồi đổi tên cho hình ảnh theo tiêu đề của mình.

Chỉ vậy thôi bạn đã có bài viết hoàn hảo mà không bị spam rồi đó !