Cách chơi xổ số

Đề miền bắc quy định so 2 số cuối của giải đặc biệt. Thế nên bạn chỉ cần chọn 1 cặp số bất kỳ trong 100 số từ 00-99.

Quy ước. 

00-11-22-33-44-55-66-77-88-99 gọi là đề kép bằng.
05-50-16-61-27-72-38-83-94-49 gọi là đề kép lệch.

2 loại kép này mỗi loại đều có 10 con. Quy ước bóng âm là +-5. 

Ví dụ : 

1 bóng 6, và 6 bóng 1.. 
2 bóng 7, và 7 bóng 2..
......9 bóng 4, và 4 bóng 9..
Ta cứ +5 hoặc -5 sẽ ra số bóng.
Đây gọi là bóng dương của đề.

Vậy quy ước bóng âm của đề là +-3

Ví dụ : 
1 bóng 4 và 4 bóng 1...
...........

9 bóng 6 và 6 bóng 9.
Ta cứ +3 hoặc -3 sẽ ra bóng âm của đề.
Thông thường ít người chơi theo kiểu bóng âm.

Dòng/bộ của đề .

Ví dụ:

Dòng/bộ 12 sẽ là 8 con bao gồm 12.21.17.71.67.76.62.26
Cứ hình dung là bóng dương của nó và lộn đi lộn lại.
Dòng 05 gồm 4 con bao gồm 00.55.05.50
Chỉ kép bằng đề và kép lệch đề thì dòng của nó có 4 con. Còn lại đều là 8 số hết.

Các bạn chơi nhiều sẽ quen hết.