10+ cách tùy chỉnh Related Posts cho blog


1.Thay đổi tiêu đề “Related”.

function cswp_jetpack_related_posts_headline( $headline ) {
$headline = sprintf(
'<h3 class="jp-relatedposts-headline"><em>%s</em></h3>',
esc_html( 'Bài viết liên quan' )
);
return $headline;
}
add_filter( 'jetpack_relatedposts_filter_headline', 'cswp_jetpack_related_posts_headline' );

2.Không cho bài viết nào đó xuất hiện trong ralated posts.

function cswp_jetpack_exclude_related_post( $exclude_post_ids, $post_id ) {
$exclude_post_ids[] = 12345; // Loại trừ bài viết với ID 12345
$exclude_post_ids[] = 67890; // Loại trừ bài viết với ID 67890
return $exclude_post_ids;
}
add_filter( 'jetpack_relatedposts_filter_exclude_post_ids', '_cswp_jetpack_exclude_related_post' );

ID của bài viết bạn có thể lấy bằng cách, chọn edit bài viết và nhìn link trên trình duyệt. ID là phần tôi highlight trong hình dưới.

3.Loại trừ từ nào đó không muốn xuất hiện trong ralated posts

function cswp_jetpack_filter_exclude_category( $filters ) {
$filters[] = array( 'not' =>
array( 'term' => array( 'category.slug' => 'từ muốn loại bỏ' ) )
);
return $filters;
}
add_filter( 'jetpack_relatedposts_filter_filters', 'cswp_jetpack_filter_exclude_category' );4.Loại trừ bài viết từ một category cụ thể

function cswp_jetpack_filter_exclude_uncategorized( $filters ) {
$filters[] = array( 'exists' =>
array( 'field' => 'category.slug' )
);
$filters[] = array( 'not' =>
array( 'term' => array( 'category.slug' => 'category cần loại bỏ' ) )
);
return $filters;
}
add_filter( 'jetpack_relatedposts_filter_filters', 'cswp_jetpack_filter_exclude_uncategorized' );

5.Loại bỏ post meta bên dưới bài viết

add_filter( 'jetpack_relatedposts_filter_post_context', '__return_empty_string' );6.Loại bỏ ralated post xuất hiện trong một bài viết nào đó

function cswp_jetpack_no_related_posts( $options ) {
if ( is_single( array( 123, 456, 789 ) ) ) {
$options['enabled'] = false;
}
return $options;
}
add_filter( 'jetpack_relatedposts_filter_options', 'cswp_jetpack_no_related_posts' );


Trong đó: 123, 456 và 789 là ID của bài viết, bạn có thể thêm nhiều ID khác, chúng ngăn cách bởi dấu phẩy.

7.Thay đổi số lượng Related Posts


Mặc định Jetpack sẽ hiển thị 3 bài viết liên quan nhưng bạn có thể chỉnh lại số bài viết bằng code sau:

function cswp_jetpack_more_related_posts( $options ) {
$options['size'] = 4; // số bài viết sẽ hiển thị
return $options;
}
add_filter( 'jetpack_relatedposts_filter_options', 'cswp_jetpack_more_related_posts' );8.Di chuyển Related Posts lên đầu
function cswp_jetpack_move_related_posts_to_top( $options ) {
$options['show_above_content'] = true;
return $options;
}
add_filter( 'jetpack_relatedposts_filter_options', 'cswp_jetpack_move_related_posts_to_top' );9.Chèn Related Posts vào bên trong nội dung của bài viết


Riêng cái này bạn không phải thêm vào file functions.php nhé. Đối với các bài viết bạn muốn hiển thị bài viết liên quan ngay trong bài viết thì thêm sortcode sau vào:

10.Không muốn hiển thị Ralated Posts nữa

function cswp_jetpack_remove_ralate-posts() {
$jprp = Jetpack_RelatedPosts::init();
$callback = array( $jprp, 'filter_add_target_to_dom' );
remove_filter( 'the_content', $callback, 40 );
}
add_filter( 'wp', 'cswp_jetpack_remove_ralated-posts', 20 );11.Cố định bài viết liên quan đối với một bài viết


Mặc định thì bài viết liên quan sẽ thay đổi khi bạn load lại trang, nhưng với bài viết A bạn muốn nó hiển thị cố định bài viết B là bài viết liên quan thì sử dụng code sau nhé:

function cswp_jetpack_append_related_post( $hits, $post_id ) {
if ($post_id == 1234) { // 1234 là ID bài viết A
array_unshift( $hits, array( 'id' => 5678 ) ); // 5678 ID bài viết B
array_pop( $hits );
}
return $hits;
}
add_filter( 'jetpack_relatedposts_filter_hits', 'cswp_jetpack_append_related_post', 20, 2 );Nếu trong quá trình sử dụng có gặp bất cứ khó khăn nào thì hãy cho tôi biết ở phần comment nhé. Chúc các bạn thành công.

1 Nhận xét

vungve.com không chấp nhận bình luận thiếu văn hóa

  1. Related Posts hay còn gọi là bài viết liên quan. Giúp độc giả thao tác và ở lại với trang của bạn lâu hơn,tiện ích hơn. Nó giúp cải tiến trong việc SEO từ khóa

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

vungve.com không chấp nhận bình luận thiếu văn hóa

Mới hơn Cũ hơn