Script tự động thêm thẻ alt và title cho hình ảnh bài đăng blogspot

Hôm nay mình sẽ chỉ cách cho các bạn script tự động thêm thẻ alt và title cho hình ảnh bài đăng blogspot nhằm mục đích Tối ưu hóa blog chuẩn seo blogspot

Để thực hiện được điều này, việc bạn phải làm đơn giản chỉ là thêm 1 đoạn script vào template Blogspot.

Đăng nhập vào Blogspot, trong tab Template, chọn Edit Html.

Sau đó bạn tìm thẻ đóng </body> và thêm đoạn script dưới đây vào bên trên thẻ </body>:

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js' type='text/javascript'/>
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function() {$('img').each(function(){var $img = $(this);var filename = $img.attr('src')$img.attr('alt', filename.substring((filename.lastIndexOf('/'))+1, filename.lastIndexOf('.')));});});</script>
<script type='text/javascript'>
$(document).ready(function() {$('img').each(function(){var $img = $(this);var filename = $img.attr('src')$img.attr('title', filename.substring((filename.lastIndexOf('/'))+1, filename.lastIndexOf('.')));});});
</script>


Sau đó chọn Save Template và bạn đã hoàn thành công việc rồi

Chúc các bạn thành công hơn nữa








Bình Luận Của Bạn

vungve.com không chấp nhận bình luận thiếu văn hóa

Mới hơn Cũ hơn