Tạo popup quảng cáo cho blogspot/website


Phụ lục :
Nội dung Chi tiết bài viết :

1. Lời nói đầu.

Có rất nhiều phương thức truyền thông quảng cáo để doanh nghiệp quảng bá cho doanh nghiệp mình. Thế nhưng quảng cáo Pop-up là gì và nó có vẻ đang là một xu thế mà các doanh nghiệp đang sử dụng để tăng độ phủ của doanh nghiệp tới khách hàng hiệu quả. Vậy bạn đã biết cách để tạo ra một quảng cáo Pop-up “đánh” trúng vào khách hàng chưa?
Quảng cáo Pop-up là gì?
Pop-up là một dạng quảng cáo logo dưới chân màn hình có kích thước từ 1/8 đến 1/7 màn hình có nội dung và hình ảnh của đơn vị quảng cáo và có thời lượng 10s.

2. Tạo thư viện jquery.

Để ý website của bạn xem có đoạn jquery nào chưa nếu chưa thêm đoạn sau jquery sau vào trên thẻ </head> trong template blogspot cần hiện quảng cáo.


<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js'/>

Thông thường thì template blogspot nào cũng có đoạn jquery rồi. nên các bạn để ý kỹ nếu không có mới thêm vào không nó sẽ bị xung và không hoạt động.

OK. Bây giờ các bạn sang bước tiếp theo nhé !

3. Tạo Css và code cho nó hoạt động.

Các bạn tìm thẻ <body> và dán đoạn code bên dưới vào sau nó hoặc trước thẻ </body>. Miễn sao các bạn dán code bên trong là được. <body> code ở đây </body>


<style>

#qc-popup {display:none;background:rgba(0,0,0,0.9);width:100%;height:100%;position:fixed;top:0;left:0;z-index:99999;}

#boxclose {width:100%;height:100%;-webkit-transform:translateZ(0);}

#boxview {background:#fff;border:8px solid #fff;max-width:600px;position:absolute;top:20%;left:28%;}

#closebox {float:right;cursor:pointer;position:absolute;right:-1px;top:-2px;    z-index: 99999;}

#closebox:before {font-family: FontAwesome;content:"\f00d";padding:5px 8px;background:#fff;color:#2c3e50;font-weight:normal;font-size:14px;}

#boxlink,#boxlink a.visited,#boxlink a,#boxlink a:hover {color:#aaaaaa;font-size:9px;text-decoration:none;text-align:center;padding:5px;}

#qc-box {max-width:600px;}
#qc-box img {width:100%}

</style>

<script type='text/javascript'>

 //<![CDATA[

 jQuery.cookie=function(key,value,options){if(arguments.length>1&&String(value)!=="[object Object]"){options=jQuery.extend({},options);if(value===null||value===undefined){options.expires=-1;}
if(typeof options.expires==='number'){var days=options.expires,t=options.expires=new Date();t.setDate(t.getDate()+days);}
value=String(value);return(document.cookie=[encodeURIComponent(key),'=',options.raw?value:encodeURIComponent(value),options.expires?'; expires='+options.expires.toUTCString():'',options.path?'; path='+options.path:'',options.domain?'; domain='+options.domain:'',options.secure?'; secure':''].join(''));}
options=value||{};var result,decode=options.raw?function(s){return s;}:decodeURIComponent;return(result=new RegExp('(?:^|; )'+encodeURIComponent(key)+'=([^;]*)').exec(document.cookie))?decode(result[1]):null;};

//]]>

</script>

 <script type='text/javascript'>

jQuery(document).ready(function($){if($.cookie(&#39;popup_facebook_box&#39;)!=&#39;yes&#39;){$(&#39;#qc-popup&#39;).delay(2500).fadeIn(&#39;fast&#39;);$(&#39;#closebox, #boxclose&#39;).click(function(){$(&#39;#qc-popup&#39;).stop().fadeOut(&#39;fast&#39;);});}});

</script>

    <div id='qc-popup'>

        <div id='boxclose'>
</div>

        <div id='boxview'>

           <div id='closebox'>
</div>

           <div id='qc-box'>

                <a href="#LINK">
<img src='https://lh4.googleusercontent.com/-2aKmhvPDklA/VpcDPUrszFI/AAAAAAAAAfY/c-I1HJPw7Zc/s1600/thiet-ke-template-blogspot-ban-hang.jpg' width='100%'/>

                </a>

            </div>

            </div>


</div>


Thay đổi như sau:- Thay #LINK thành link liên kết quảng cáo.
- Link ảnh sau src thành Link ảnh bạn cần quảng cáo.
- max-width:600px thành kích thước chiều rộng quảng cáo phù hợp mà bạn muốn.
OK. Giờ các bạn lưu template lại và load lại trang cho nó và xem thành quả nhé !
Xong những chương trình khuyến mãi bạn có thể xóa đi, hoặc thay ảnh để đôi các chương trình khuyến mãi khác.