Gỡ bỏ tận gốc bản quyền blogger/blogspot không bị chuyển hướng website

Hiện tại có rất nhiều template cho các bạn sự dụng phiên bản miễn phí, bới vậy đương nhiên nhà thiết kế template blog sẽ để lại thông tin bản quyền của họ. Chính vị bạn không muốn bỏ tiền ra mua nên bạn cảm thấy không vui mắt cho lắm khi trang của bạn lại gắn tên bản quyền người khác.
OK. Giờ Web Hay chia sẻ tới bạn cách mà bỏ bản quyền của họ đi để trang web của các bạn trông chuyên nghiệp hơn.
Lưu ý : có hay nên bỏ bản quyền thông tin tác giả ? Dù sao đó cũng là công sức của họ tạo ra.
Nhưng dù sao nó cũng là nhu cầu. Có bạn cần có bạn sẽ không cần và chấp nhận bỏ số tiền nhỏ ra mua nó.
Thông thường các bạn css cho nó dạng style='display:none;' hoặc các bạn visibility ở chế độ hidden thẻ bản quyền đó nó sẽ mất nhưng lập tức nó chuyển đến link mà họ đã đặt mặc định định về trang của họ. Bởi vậy mình sẽ chia sẻ các bạn bỏ bản quyền của họ luôn nó sẽ không bị chuyến hướng đi đâu cả.
Thông thường thông tin bản quyền của họ sẽ được mã hóa đoạn html nên bạn sẽ không biết chỗ nào để bỏ bản quyền đi.
Mã hóa html có dạng như sau :
\x65\x76\x61\x6c\x28\x66\x75\x6e\x63\x74\x69\x6f\x6e\x28\x70\x2c\x61\x2c\x63\x2c\x6b\x2c\x65\x2c\x64\x29\x7b\x65\x3d\x66\x75\x6e\x63\x74\x69\x6f\x6e\x28\x63\x29\x7b\x72\x65\x74\x75\x72\x6e\x28\x63\x3c\x61\x3f\x27\x27\x3a\x65\x28\x70\x61\x72\x73\x65\x49\x6e\x74\x28\x63\x2f\x61\x29\x29\x29\x2b\x28\x28\x63\x3d\x63\x25\x61\x29\x3e\x33\x35\x3f\x53\x74\x72\x69\x6e\x67\x2e\x66\x72\x6f\x6d\x43\x68\x61\x72\x43\x6f\x64\x65\x28\x63\x2b\x32\x39\x29\x3a\x63\x2e\x74\x6f\x53\x74\x72\x69\x6e\x67\x28\x33\x36\x29\x29\x7d\x3b\x69\x66\x28\x21\x27\x27\x2e\x72\x65\x70\x6c\x61\x63\x65\x28\x2f\x5e\x2f\x2c\x53\x74\x72\x69\x6e\x67\x29\x29\x7b\x77\x68\x69\x6c\x65\x28\x63\x2d\x2d\x29\x7b\x64\x5b\x65\x28\x63\x29\x5d\x3d\x6b\x5b\x63.....

Công việc của bạn bây giờ chỉ cần giải mã đoạn code trên thôi.

Đầu tiên các bạn cần vào quản trị blog và vào mẫu -- chỉnh sửa html.

Sau đó các bạn tìm Ctrl + F đoạn code sau eval , nếu không thấy các bạn tìm thẻ //<![CDATA[ này nhé.

Các bạn nhớ kỹ đoạn code được mã hóa dạng như trên nhé.

Sau đó các bạn copy đoạn code cho mình. Lưu ý Các bạn copy từ var _ đến dấu ; trước thẻ //]]> này nhé.

Sau đó các bạn tải cho mình phần mềm sau về và chạy file .exe nhé.
– Chọn tab decoder
– Dán toàn bộ mã hóa ở trên vào ô đầu tiên
– Sau đó chạy Run script
Tiếp đó bạn sẽ được một kết quả ở ô ngay dưới, copy toàn bộ kết quả đó
Dán thay thế toàn bộ vào ô bên trên (kết quả ở dưới dán thay thế ô bên trên) và chạy Run script đến khi nào không chạy thì thôi như hình dưới.Ok. Lưu ý các bạn cú copy code bên dưới lên bên trên và chạy Run Script đến khi nào báo bên dưới không còn gì nhé.Các bạn sao chép nó, truy cập https://beautifier.io/ và dán vào chạy beautify script sẽ được kết quả như dưới:Vậy là gần xong rồi.
Sau đó các bạn copy đoàn code trên trang https://beautifier.io/ thay vào đoạn code html blog của các bạn.
Các bạn có thấy 2 ô mình kéo màu đỏ bên trên không ? Đó chính là link mà họ đặt để chuyển hướng. Giờ công việc của các bạn đơn giản rồi. Sửa luôn link bằng link của bạn hoặc chỉnh sửa style trực tiếp trên đoạn code bạn vừa giải mã html.

Bình Luận Của Bạn

vungve.com không chấp nhận bình luận thiếu văn hóa

Mới hơn Cũ hơn