Chèn comment Facebook vào blogspot mới nhất

Vì sao chúng ta nên chèn comment Facebook vào blogger

Hiện nay xu thế dùng facebook khá là nhiều . để số lượng comment tăng các bạn có thể chèn comment Facebook vào blogger của các bạn. Vì rất đơn giản app của facebook cho phép mọi người thêm. chúng ta chỉ cần thao tác như hướng dẫn bên dưới là được

1. Tạo app comment facebook 2016 đơn giản

Truy cập đường link: https://developers.facebook.com/ trên thanh menu chọn My Apps -> Register as a Developer (Nếu như đã có tài khoản App rồi thì hãy tạo một App mới bằng cách chọn Add  a New App).
Facebook sẽ hiện bảng thông báo Register as a Facebook Developer, các bạn chọn Yes như hình 2.
Tại bảng Add a New App các bạn chọn advanced setup theo như hình 4.
Tiếp tục thực hiện như hình 5.
Chọn hình theo yêu cầu kiểm tra bảo mật
Ở hình tiếp theo các bạn Copy lại mã App ID để một lát chèn vào code ở những bước tiếp theo
Mục Settings các bạn thiết lập như hình 8.
  • Phần App Domains: với những blog trỏ tên miền riêng thì các bạn nhập cả phần www. Với những blog có đuôi .blogspot.com thì các bạn chỉ cần nhập tên miền blog bình thường ví dụ như maylanhtotnhat.blogspot.com.
  • Phần Contact Email: các bạn nhập gmail quản lý và không được bỏ trống phần này.
  • Phần Site URL: sau khi click Add Platform thì các bạn sẽ thấy phần này, nhập trang blog của bạn vào đây bao gồm cả http://
Sau đó lưu lại (Save Changes)
Tiếp theo các bạn chọn mục Status & Review, sau đó click chọn Yes để kích hoạt chạy tài khoản App Facebook.
Thông báo hiện ra các bạn chọn chấp nhận
Trở lại phần Dashboard và copy sẵn mã App ID và thực hiện tiếp phần 2.

2. Chèn comment facebook vào blogspot

Chọn Mẫu-> Chỉnh sửa HTML->Ctr+f gõ tìm thẻ <head> và chèn đoạn code sau vào sau thẻ <head>
<meta content='App_ID' property='fb:app_id'/>
Thay App_ID bằng mã App của các bạn ở phần Dashboard (nếu quên các bạn xem lại hình 7).
Tiếp tục tìm đến thẻ <body> và chèn đoạn code sau vào sau thẻ <body>
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = &quot;//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&amp;appId=App_id&amp;version=v2.3&quot;;
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>
Thay thế App_id bằng mã App của các bạn
Tìm đến đoạn mã <b:include data='post' name='post'/> và chèn đoạn code sau vào bên dưới
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<div class='fb-comments' data-num-posts='10' data-width='747px' expr:data-href='data:blog.canonicalUrl'/>
</b:if>
Các bạn có thể chỉnh sửa thông số "747px" cho vừa với khung comment bài viết của blog các bạn.
Giờ thì lưu lại và xem ở mục comment ở một bài viết bất kỳ nhé. Nếu như thấy khung comment face book hiện Public Comments ·Moderator View là thành công.

Bình Luận Của Bạn

vungve.com không chấp nhận bình luận thiếu văn hóa

Mới hơn Cũ hơn